Làm thế nào để tạo Test Plan?

0

0

19/12/2022

Test Plan là gì?

Test Plan là một bản thiết kế cụ thể hóa các hoạt động kiểm thử phần mềm như một quy trình xác định được giám sát theo thời gian và được kiểm soát bởi các nhà quản lý kiểm thử. Một Test Plan được viết bởi người kiểm thử, người hiểu rõ chức năng và hoạt động của hệ thống, và mỗi trường hợp kiểm thử sẽ được gửi để các nhà phát triển và quản lý doanh nghiệp xem xét và đưa ra quyết định cụ thể sau đó.

Test Plan quan trọng như thế nào?

Test Plan giúp ta hiểu và xác định các tiêu chí, điều kiện cần thiết để xác thực hệ thống và chất lượng của ứng dụng trong các quá trình thử nghiệm khác nhau.

Test Plan cũng giúp các nhà phát triển và quản lý doanh nghiệp khác hiểu chi tiết về các phương pháp kiểm thử. Nó tạo ra các quy tắc hướng dẫn chúng ta và cho phép chúng ta tuân theo các tiêu chuẩn. Nhóm quản lý có thể xem xét và sử dụng lại kế hoạch cho việc ước lượng thử nghiệm, phạm vi, chiến lược thử nghiệm, v.v.

Test Plan được tạo ra như thế nào?

Bước 1 : Phân tích sản phẩm

 • Bạn không biết gì về thông tin phần mềm và sản phẩm liên quan.
 • Vậy bạn có thể tạo được Test Plan cho phần mềm đó không?
 • Câu trả lời là không.

Nghiên cứu các yêu cầu và phân tích hệ thống là điều cần thiết ngay khi bạn bắt đầu tạo một dự án bất kỳ.

Sau khi phân tích sản phẩm và các tài liệu liên quan, bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc về các tính năng của phần mềm, cách thức hoạt động và công dụng các sản phẩm của nó. Đôi khi qua những sự trao đổi ban đầu với chủ sở hữu, người dùng cuối, nhà phát triển cũng có thể giúp bạn hiểu sản phẩm theo cách tốt hơn và do đó dẫn đến việc tạo Test Plan thành công.

 • Bạn nên tìm cách đặt những câu hỏi về khách hàng, người dùng cuối, nhu cầu và kỳ vọng của họ cũng như những gì sản phẩm sẽ cung cấp, ví dụ như sau :
 • Hệ thống phần mềm lớn hay nhỏ, mục đích là gì?
 • Phần mềm sẽ thực hiện chức năng gì?
 • Ai là người sử dụng phần mềm đó, ai là người sử dụng sản phẩm của nó?
 • Xem xét yêu cầu chính xác của khách hàng là gì?
 • Tìm con số ước lượng cho ngân sách của dự án.

Bước 2 : Xác định loại thử nghiệm

Bạn phải biết những gì cần kiểm tra và những gì không cần kiểm tra và từ đó lựa chọn những loại kiểm thử phù hợp. Có nhiều loại kiểm thử khác nhau có thể được tiến hành trên bất kỳ sản phẩm phần mềm nào, bạn cần phải xác định rõ loại kiểm thử cần thiết cho phần mềm của bạn đang được kiểm tra trong từng giai đoạn.

 • Sắp xếp độ ưu tiên các loại kiểm nghiệm cần được thực hiện.
 • Nghiên cứu về giới hạn ngân sách, giới hạn thời gian gây cản trở quá trình thử hiện thử nghiệm
 • Nghiên cứu trình độ chuyên môn có thể đáp ứng được loại kiểm thử đó hay không.

Bước 3 : Xác định mục tiêu & tiêu chí kiểm thử
Việc xác định các mục tiêu đạt được trong Test Plan phải là các kết quả cuối cùng sau khi thực hiện kiểm thử. Mục tiêu chính của kiểm thử là tìm ra càng nhiều lỗi phần mềm càng tốt, để đảm bảo rằng phần mềm không xảy ra bất kỳ vấn đề không mong muốn nào. Có hai bước cơ bản để có thể xác định mục tiêu kiểm thử;

 1. Liệt kê tất cả các tính năng và chức năng của hệ thống bao gồm hiệu suất và giao diện người dùng.
 2. Xác định mục tiêu hoặc kết quả cuối cùng dựa trên các đặc điểm trên.

Tiêu chí kiểm thử là một quy tắc hoặc một tiêu chuẩn mà quy trình thử nghiệm dựa trên đó. Cần xác định hai loại tiêu chí kiểm thử cơ bản sau:

1. Tiêu chí đình chỉ (Suspension Criteria): Tại đây bạn chỉ định các tiêu chí đình chỉ quan trọng cho một bài kiểm tra. Khi các tiêu chí đình chỉ được đáp ứng, chu kỳ thử nghiệm đang hoạt động sẽ bị đình chỉ.

2. Tiêu chí thoát (Exit Criteria): Tiêu chí thoát chỉ định việc hoàn thành thành công giai đoạn thử nghiệm. Ví dụ như sau :

 • 95% của tất cả các test case đã được thực thi thì có thể coi là đã hoàn thành giai đoạn kiểm thử
 • Run Rate phải chủ yếu là 100% (Run Rate = số lượng test case đã thực thi / tổng số lượng test case). Có thể xem xét đặt lý do rõ ràng và điều kiện cần thiết cho tỷ lệ thấp hơn
 • Pass Rate dao động từ 80-90%, có thể thay đổi hoặc quy định theo quy mô dự án (Pass Rate = tổng số test case đã thực thi và không có lỗi / tổng số lượng test case). Tuy nhiên, tỷ lệ cao luôn là mục tiêu quan trọng cần hướng tới.

Bước 4 : Xác định Nguồn Lực
Cái tên của bước này nói lên nhiệm vụ của nó là thiết lập một bản tóm tắt chi tiết về tất cả các nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án. Tài nguyên có thể bao gồm bất kỳ thứ gì từ con người, tài nguyên phần cứng và phần mềm, hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được sử dụng.

Lập kế hoạch tài nguyên thực sự quan trọng vì nó chỉ định tất cả các tài nguyên sẽ được yêu cầu để chạy dự án thành công. Điều này sẽ giúp người quản lý kiểm thử đưa ra một lịch trình chính xác và xác định các ước tính chính xác cần thiết để chạy dự án.

Ví dụ cụ thể nguồn lực con người :

#Thành ViênNhiệm vụ
1QC Lead1. Quản lý toàn bộ dự án
2. Chỉ đạo nhóm
3. Thuê các nguồn lực cần thiết và hiệu quả
2QC1. Tạo kế hoạch kiểm tra.
2. Chạy các bài kiểm tra.
3. Ghi kết quả.
4. Báo cáo lỗi.

Một số tài nguyên về hệ thống cần chú ý là :

 • Server / Internet
 • Các công cụ kiểm thử
 • Thiết bị thực thi kiểm thử

Bước 5 : Xác định môi trường thử nghiệm
Môi trường thử nghiệm không có gì khác ngoài sự kết hợp của phần cứng và phần mềm mà người thử nghiệm sẽ thực hiện các trường hợp thử nghiệm. Môi trường thử nghiệm là một phiên bản thời gian thực bao gồm người dùng và môi trường vật lý bao gồm máy chủ và giao diện front-end.

Có ba loại môi trường thử nghiệm cơ bản sau đây : 

 • DEV
 • STG
 • PRD

Bước 6 : Xác định rủi ro tiềm ẩn
Luôn có rủi ro trong tương lai dẫn đến các vấn đề không mong muốn. Vì vậy, tốt hơn là bạn nên lường trước những rủi ro và ghi chép tài liệu rõ ràng. Và sẽ tốt hơn nữa nếu bạn có thể dự đoán, đưa ra các phương án giải quyết để không rơi vào thế bị động khi gặp tình huống.

Rủi ro tiềm ẩnPhương án giải quyết
Các thành viên trong nhóm thiếu hụt năng lực kỹ thuậtSắp xếp đào tạo kỹ năng cụ thể phù hợp các loại kiểm thử sẽ làm
Thời hạn ngắn, không đủ thời gian cho các hoạt động nghỉ ngơiSắp đặt độ ưu tiên kiểm thử hợp lý, linh hoạt
Các thành viên trong nhóm thiếu kỹ năng quản lý Lập kế hoạch đào tạo kỹ năng quản lý task, quản lý thời gian hợp lý
Số lượng thành viên không đủ vào một số trường hợp bất khả khángKhuyến khích các thành viên lập kế hoạch riêng dựa trên thời gian dự án
Sử dụng quá ngân sáchĐặt phạm vi kiểm thử cụ thể

Bước 7 : Ước tính và lập lịch trình
Trong giai đoạn môi trường thử nghiệm, người quản lý kiểm thử nên vận dụng các kỹ thuật để đi đến kết luận ước tính dự án. Và với ước tính đó, bạn cần phải ràng buộc với lịch trình lập kế hoạch kiểm thử.

Nhiều công ty CNTT chia nhỏ quá trình phát triển thành các nhiệm vụ nhỏ và thêm ước tính của từng nhiệm vụ.

Bước 8 : Hoàn thiện Test Plan
Sau các bước chuẩn bị trên thì bạn đã có thể tạo một kế hoạch kiểm thử cho dự án của mình. Tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà Test Plan mỗi dự án có thể khác nhau.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, bất kỳ công ty nào cũng sẽ có những bộ tiêu chí của riêng họ. Hãy thoải mái , linh hoạt trong khi tiến hành tạo Test Plan nhưng vẫn dựa nguyên tắc chung của công ty.