Header image

Success stories

Tech news

Classmethod Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam

09/06/2022

173

Classmethod Thành Lập Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam

Với mục đích đào tạo nguồn nhân lực CNTT trong nước và phát triển để vươn tầm thế giới, thúc đẩy phát triển mở rộng toàn cầu với đội ngũ kỹ sư xuất sắc sử dụng sự phát triển của Agile.

Classmethod, Inc. (Trụ sở chính: Chiyoda-ku, Tokyo, Nhật Bản, Chủ tịch: Satoshi Yokota, sau đây gọi là “Classmethod”) đã thành lập chi nhánh chính thức – Classmethod Việt Nam (Viết tắt là CMVN)- ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 2 tháng 3 năm 2022.

Thông qua CMVN, Classmethod sẽ tuyển dụng và đào tạo các kỹ sư CNTT tại Việt Nam, đồng thời sẽ củng cố hệ thống kỹ sư trong việc kinh doanh phát triển phần mềm và kinh doanh tư vấn liên quan đến cloud services.

Giới thiệu về Công ty TNHH Classmethod Việt Nam

Địa điểm: Tầng trệt, Tòa nhà Thiên Sơn, 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ban quản trị: Chủ tịch Trương Đình Hoàng, Giám đốc Arata Fujimura

Lĩnh vực kinh doanh: Phát triển phần mềm, tư vấn về cloud services

Trang web chính thức của Classmethod

TNHH Classmethod

Những nỗ lực phát triển mô hình offshore hiện đại

Classmethod đã hợp tác với Công ty TNHH SupremeTech (Trụ sở chính: Đà Nẵng, Việt Nam, Chủ tịch HĐQT: Trương Đình Hoàng, sau đây gọi là “SupremeTech”) để triển khai mô hình offshore hiện đại.

Mô hình offshore hiện đại là một hệ thống phát triển tạo thành một nhóm dự án với các kỹ sư CNTT xuất sắc ở nước ngoài và sử dụng Agile development nhằm lặp lại quá trình phát triển và thử nghiệm chức năng trong một khoảng thời gian ngắn. Ưu điểm là chúng tôi có thể linh hoạt đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng và có chuyên môn cao. 

Ngành công nghiệp CNTT đang phát triển nhanh chóng ở Việt Nam và chiến lược quốc gia của chúng tôi là tạo ra 1,5 triệu nhân lực CNTT vào năm 2030. Bằng cách thúc đẩy việc đào tạo CNTT, 55.000 sinh viên tốt nghiệp từ lĩnh vực CNTT được gửi đi mỗi năm tạo ra lượng lớn nguồn nhân lực trẻ. (* 1)

Bộ phận Global thuộc CX Business Headquarter của Classmethod đã và đang thúc đẩy việc ứng dụng mô hình offshore hiện đại trong công việc. Trong năm 2021, chúng tôi đã có đến 10 dự án với doanh thu hơn 200 triệu yên.

Bối cảnh thành lập CMVN

Hiện nay, việc số hóa doanh nghiệp đang được thúc đẩy trên toàn thế giới, nhu cầu về nguồn nhân lực CNTT xuất sắc ngày càng tăng không chỉ ở Nhật Bản mà còn trên toàn cầu. Ở Việt Nam, nguồn nhân lực CNTT đang thiếu hụt và cuộc chiến cạnh tranh đã bắt đầu, và việc tích cực thu nhận và phát triển nguồn nhân lực đang trở nên vô cùng cần thiết.

Classmethod thành lập CMVN liên doanh với SupremeTech với mục đích tăng cường tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và tạo ra hệ thống đặt hàng việc phát triển phần mềm ổn định hơn nhằm mở rộng hệ thống kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.

Ông Arata Fujimura, thành viên Hội đồng quản trị Công ty TNHH Classmethod Việt Nam, nhận định về triển vọng tương lai như sau: 

“Chúng tôi đã làm việc về agile offshore development trong ba năm qua tại Classmethod. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Công ty TNHH Classmethod Việt Nam đã hợp tác với SupremeTech, một đối tác phát triển lâu năm của Classmethod. Bằng cách kết hợp khả năng quản lý, tổ chức tuyển dụng, đào tạo và phát triển của công ty bản địa (SupremeTech tại Việt Nam) với khả năng phát triển nhanh, DevOps và Cloud service của Class Method, chúng tôi mong muốn có thể mở rộng sự hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp khách hàng của chúng tôi”.

Classmethod sẽ đóng góp cho quá trình số hoá xã hội bằng cách bồi dưỡng nguồn nhân lực toàn cầu và tạo cơ hội cho họ có thể đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội.

Giới thiệu về SupremeTech

Chủ tịch: (Ông) Trương Đình Hoàng 

Người đại diện kiêm Giám đốc: (Ông) Nguyễn Thái Bình 

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Ricco Số 363 Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Trang web chính thức của SupremeTech

Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng hệ thống web/ thiết kế/ phát triển/ vận hành ứng dụng di động (offshore development), cung cấp dịch vụ tư vấn trải nghiệm kỹ thuật số (DX consulting business) cho khách hàng trong việc vận hành/ phát triển sản phẩm nội bộ.

Sản phẩm: Dịch vụ phân phối video OTT TVplum, dịch vụ báo giá tự động AI, dịch vụ phỏng vấn video MiaHire, văn phòng ảo Todayly.

Giới thiệu về Classmethod

Classmethod Co., Ltd. cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, di động, IoT, AI/ machine learning, v.v., bao gồm cả Dịch vụ Web của Amazon. Trong lĩnh vực hỗ trợ AWS, chúng tôi đã được chứng nhận là Đối tác chứng nhận cấp cao – “Premier Tier Service Partner” (trước đây là Premier Consulting Partner) kể từ năm 2015 và nhận được chứng nhận Đối tác tư vấn hàng đầu – “Premier Consulting Partner” vào các năm 2018, 2020 và 2021. Đến nay, chúng tôi có hơn 15.000 tài khoản từ 3.000 công ty. 

Chúng tôi cũng đang tập trung vào việc chia sẻ những thông tin kỹ thuật của nhân viên và chúng tôi đã xuất bản hơn 30.000 bài báo trên phương tiện truyền thông thuộc sở hữu “Developers IO”. Dựa trên triết lý kinh doanh của chúng tôi là “tiếp tục đóng góp vào hoạt động sáng tạo của tất cả mọi người”, chúng tôi sẽ đề xuất các công nghệ tối ưu cho mọi người.

Trụ sở chính: 1-11 Kanda Sakuma-cho, Chiyoda-ku, Tokyo Sanpo Sakuma Building Tầng 8

Người đại diện: Satoshi Yokota, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành

Lĩnh vực kinh doanh: Cloud introduction support, xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu lớn, phát triển ứng dụng di động, hỗ trợ kỹ thuật LINE, hỗ trợ công nghệ AI / machine learning 

Trang web chính thức của Classmethod

Blog kỹ thuật “DevelopersIO

Trang Facebook chính thức của Classmethod

Kênh YouTube chính thức của Classmethod

* Tên công ty và tên sản phẩm được đề cập là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của từng công ty.

* 1 Vietnam IT Market Report – Developers Recruitment State 2021 https://topdev.vn/

Related Blog

satellite project for healthcare management system

Success stories

+0

  A Satellite Project for Healthcare Management Systems

  In the ever-evolving landscape of healthcare, SupremeTech emerges as a beacon of innovation, dedicated to empowering healthcare centers and healthcare management systems. This journey unfolds through the art of creating satellite projects, commitment to deadlines, adaptability in action, and the extra mile with offshore development. Let's delve into how SupremeTech carefully designs each satellite project to prioritize value, precision, and adaptability in healthcare solutions. The Art of Creating Satellite Projects Understanding the need for scalability in healthcare management systems The healthcare landscape is ever-evolving, and SupremeTech has acknowledged the need for scalable solutions. In this segment, we explore the crucial role of scalability in healthcare management systems.  Healthcare Management System (CMS), which SupremeTech developed as an offshore development solution, offers you seamless access to update citizens' health information. This user-friendly platform empowers you to stay connected and informed. Moreover, our systems facilitate smooth communication between citizens and healthcare providers, enabling remote consultations and health ranking services. This not only enhances care accessibility, particularly for individuals in remote areas or with limited mobility but also elevates citizen engagement and satisfaction.Embracing citizen engagement and promoting self-care, our digitized healthcare management system instills a sense of empowerment and responsibility for personal health. Through easy-to-use interfaces and intuitive mobile applications, individuals can engage in activities that promote better health. From setting fitness goals, monitoring exercise routines, and tracking nutrition, to accessing educational resources and connecting with support communities, a digitized health management system empowers citizens to make informed decisions and adopt healthy lifestyle choices. SupremeTech's approach to create satellite projects from large-scale projects. SupremeTech's special skill is making big ideas into easy-to-handle projects. Explore how we extract satellite projects from large-scale initiatives, ensuring not just size but also adaptability and precision. Recognizing that an optimal Agile team size ranges between 7 to 10 individuals, we want to highlight that SupremeTech takes deliberate measures to imbue adaptability into each satellite project. This signifies that these projects are engineered to evolve, pivot, and effortlessly incorporate new features or modifications as necessary, guaranteeing a responsive and dynamic reaction to evolving requirements.  That's the reason why SupremeTech has decided to create a good satellite project with the Healthcare Management System (CMS) and application to adapt to new requests from clients who want to create a new health tracking system in a new city. Deadline Management: A Supreme Commitment Importance of meeting deadlines in healthcare projects. Time is a precious commodity in healthcare. The timely implementation of projects directly impacts everyone's healthcare. SupremeTech recognizes that delays can have far-reaching consequences, and meeting deadlines is not just a goal but a necessity. SupremeTech's strategies for effective project timeline management. SupremeTech makes projects that can change and adapt easily to fit different needs. We focus on making these projects precise and flexible to meet the ever-changing demands. Comprehensive Planning: The journey begins with meticulous planning. Before a project even starts, a comprehensive roadmap is laid out, detailing every milestone and task with our clients. This strategic planning allows for a clear understanding of the project scope, potential challenges, and the critical path to success.Clear Communication Channels: Communication is the key to effective project timeline management. SupremeTech establishes clear and transparent communication channels, both internally and with clients. This ensures that everyone involved is on the same page, minimizing misunderstandings and facilitating quick decision-making. Risk Management Strategies: Every project comes with inherent risks. SupremeTech, however, doesn't just identify risks; it proactively manages them. Robust risk management strategies are in place to anticipate and address potential challenges, preventing them from derailing the project timeline. Adaptability in Action In the intricate world of healthcare projects, where change is constant, SupremeTech orchestrates a seamless dance, showcasing the vital need for adaptability. As projects evolve, SupremeTech's flexibility shines through, effortlessly accommodating new requests and embracing change with unparalleled finesse. Clients witness a dynamic partner who not only keeps pace with evolving needs but actively thrives in the ever-shifting landscape of healthcare project execution. Benefits for All Explore the tangible benefits that SupremeTech's proactive approach brings to Public Health sectors, Healthcare centers, and Healthcare systems. From improved scalability to streamlined processes and enhanced employee engagement, discover how SupremeTech creates a positive impact for all. Offshore Development: The Extra Mile Dive into the technological backbone that supports SupremeTech's success. Learn how SupremeTech transcends geographical boundaries, bringing together global collaboration for unparalleled efficiency. Development systems and technologies Below are the resources and technologies we use to develop the services: Details of entrustment: Design, Implementation, Testing, Migration, Maintenance & Operation Platform: CMS, Native App Development language: PHP (Laravel), Kotlin, Swift  Let SupremeTech help you to start your healthcare management system now! As our journey concludes, embark on your adventure by visiting SupremeTech. Witness the culmination of expertise, dedication, and innovation. For a new beginning in healthcare management solutions, contact SupremeTech and be a part of a story that goes beyond success - a story of continual innovation and transformation in healthcare management. Don't wait, take the first step towards a more efficient and effective healthcare system today.

  06/12/2023

  3

  Success stories

  +0

   06/12/2023

   3

   A Satellite Project for Healthcare Management Systems

   line mini app to digital transform customer service

   Success stories

   +0

    LINE Mini App: Digital Transform Customer Service with Digital Point Cards

    SupremeTech has been on an impressive journey of building and developing, positively impacting customers. One of our recent and innovative projects involved meeting our client's request to launch digital point cards integrated in Line Mini App. These cards allow customers to accumulate points or make payments within their network of stores. Previously, our client used physical cards for this purpose. However, recognizing the potential of using digital means to encourage more transactions, they swiftly moved forward. Initiating suitable solutions for a traditional issue With a commitment to customer satisfaction and delivering the best app experience, we proved our capabilities in doing this project. Understanding the client's needs, we embarked on research to provide a viable solution for developing and maintaining a mobile application for issuing and managing digital point cards. The app enables users to effortlessly carry and use their point cards on their smartphones, with key features including card issuance, displaying corresponding barcodes, and generating one-time barcodes for transactions. Developing a Loyalty App on Line App: What Sets it Apart A unique requirement for this project was the development of a mini-app on the Line app. Line, a popular international communication and calling app developed by LINE Corporation, offers various gaming and platform applications for users' entertainment and interaction within a virtual environment. This was an entirely new platform for SupremeTech, and despite no prior experience, the team immediately dove into research. Developing the app on Line presented challenges such as limited customization options for interface and user experience, adherence to Line's regulations, and potential limitations or lack of support for specific features. Overcoming Challenges and Successfully Launching the Line Mini-App Despite these challenges, SupremeTech successfully completed the Line mini-app project. Leveraging the versatility of React and Node.js, the team maximized Line's API and SDK potential for seamless integration and interaction with Line App features. Additionally, research was conducted to combine with other systems for data retrieval. After six months of dedicated efforts, the Loyalty App on Line App was successfully released. Highlighted Features This mobile app can issue digital point cards by entering user information or linking with physical cards to display information as barcodes. Key features include: Card Issuance: Allows customers to issue digital point cards.Barcode Display: Displays corresponding barcodes for each digital point card.One-time Barcodes: Generates one-time barcodes for specific transactions or interactions. Contributing to the Business Ecosystem This technological solution significantly contributes to the current business ecosystem by optimizing customer loyalty programs. It encourages customer transactions across all business service points. The app seamlessly connects with customer data systems, ensuring a smooth experience for the business and its customers. If you want to modernize your business and enterprise ecosystem with a cutting-edge loyalty app, don't hesitate to contact SupremeTech. We're here to help your business thrive.

    05/12/2023

    10

    Success stories

    +0

     05/12/2023

     10

     LINE Mini App: Digital Transform Customer Service with Digital Point Cards

     shopify order tracking app for the food industry

     Success stories

     +0

      Shopify Order Tracking App for The Food Industry

      TakeOut is a Shopify application that allows restaurants and food industry businesses to streamline their takeout service. Instead of relying on a third-party application to sell and deliver food online, customers can order directly from the restaurant with this Shopify order tracking app. Sounds like a delicious way to increase profit engagement with customers! Almost everyone who lives in an urban area has had food delivered to them. Of course, there have always been a few more options when it comes to takeout. There's the stereotypical "Chinese takeout" that comes in a paper oyster shell tossed into a bag with disposable chopsticks and a handful of fortune cookies. If only one of those fortune cookies had told us about the possibilities of future food delivery and takeout! Today, all of your favorite foods are available for takeout or delivery.  Shopify Serves Small Restaurant Businesses The project began when a client approached us with the concept of giving small businesses a way to reduce their operating costs. Although there are many benefits to being listed on popular delivery and takeout websites and applications, but these benefits come at a financial cost. For some businesses, this is fine; just pay the fee and keep selling! However, some businesses prefer to keep these external costs to a minimum. Utilizing Shopify's Popularity in Japan In Japan, Shopify has become increasingly popular. Our partner client saw an opportunity to capitalize on this popularity and create an application that gives restaurants a choice. Now, Japanese restaurants can choose to sell their products through a well-known service or put more effort into developing their own brand and selling their food directly to hungry end users. TakeOut Functions for Foodies The first function of TakeOut is the call function. This allows customers to place a takeout order from the restaurant's Shopify website. The application shows where the food is in the pipeline, from the order being received, to being in the kitchen, to being ready for pickup. When the food is close to being ready, the application can send a push notification to notify the customer. If a client restaurant wants to add additional customization to the pipeline or takeout application, we can accommodate any request. Again, this is the beauty of Shopify: with a qualified team, the customization possibilities are nearly endless! User-friendliness is Delicious! Furthermore, adding the TakeOut application to a restaurant's Shopify is incredibly easy. In most cases, you won't need a development team at all. We've created a step-by-step guide on how to integrate the app into an existing Shopify store. All the restaurant owner has to do is follow the steps, then they're selling their deliciousness directly to customers. Similar to how customers might want to customize their food order, if there's something that needs to be changed, we can do the customization for the restaurant's Shopify.  TakeOut Challenges: Multiple Locations The project itself was not too difficult. A small team developed the application over the course of three months. SupremeTech had a lot of experience working with Shopify and our partner Fracta on other projects.   We worked seamlessly with our client partner. Our Japanese business analyst coordinated communication between the engineering team and Japanese stakeholders. However, despite our best efforts, there was one particular challenge that nearly tripped us up! Development projects rarely go by without some challenge or miscommunication. However, during the TakeOut project, we were able to adapt and complete the project on time. We worked under the assumption that the Shopify stores we were developing TakeOut for were stand-alone locations. We developed the app under without considering businesses with multiple locations. Due to Shopify's policy, this required some last-minute tinkering. Fortunately, we were able to power through the last minute adjustments. Sudden changes are common in our industry. Nonetheless, we learned valuable lesson about adapting when the client's specifications change.  Serving Customers With TakeOut TakeOut was a Shopify eCommerce application that we developed to help small businesses. We continue to work closely with our partner client to add new features to the app as the market dictates. To date, TakeOut's client restaurants and food lovers have praised its user-friendly interface. We're excited to see how the platform continues to change the way we do eCommerce in the future. Contact SupremeTech if you want the same Shopify order tracking app or any custom Shopify solutions. We make your business smarter and smoother!

      23/11/2023

      69

      Success stories

      +0

       23/11/2023

       69

       Shopify Order Tracking App for The Food Industry

       golang for devops

       How-To

       Knowledge

       Tech news

       +0

        Golang for DevOps: Empowering Infrastructure as Code and Automation

        In the realm of DevOps, efficiency, agility, and automation are paramount. This article explores how the Go programming language, often referred to as Golang, plays a significant role in DevOps by enabling infrastructure as code, automation scripts, and deployment tools. We will also discuss how Golang development services can support DevOps teams in achieving their goals. Understanding DevOps Before diving into Golang's role in DevOps, let's clarify what DevOps is all about. DevOps is a set of practices that aims to break down the traditional silos between development and IT operations teams. It promotes collaboration, communication, and automation to streamline software development and deployment processes. Infrastructure as Code with Golang Infrastructure as Code (IaC) is a cornerstone of DevOps, allowing infrastructure to be managed and provisioned using code. Golang is a powerful language for creating IaC because of its simplicity, efficiency, and excellent support for concurrent programming. Declarative IaC: Golang enables the creation of declarative IaC scripts, where you specify the desired state of your infrastructure. You can use tools like Terraform and Pulumi, which are written in Go, to define your infrastructure in a human-readable format. Golang's syntax is clean and easy to understand, making it an excellent choice for this purpose.Concurrency: DevOps often involves managing multiple resources and services concurrently. Golang's built-in support for concurrency with Goroutines and Channels ensures that you can manage your infrastructure efficiently. This is especially valuable when dealing with large-scale, distributed systems.Performance: Golang is known for its performance. When you need to apply changes to your infrastructure rapidly, Golang's speed can significantly reduce the time it takes to provision and manage resources, contributing to overall DevOps efficiency. Automation Scripts in Golang Automation is at the heart of DevOps, as it allows for repetitive tasks to be executed with precision and consistency. Golang's design makes it a perfect fit for writing automation scripts. Cross-platform Compatibility: Golang can compile code for multiple operating systems and architectures. This means that a single Golang script can run on various platforms, reducing the need to maintain separate scripts for different environments.Static Typing: Golang's static typing system provides robust error checking, helping to catch potential issues early in the development process. This feature is particularly beneficial when writing scripts that interact with critical systems.Rich Standard Library: Golang's standard library offers a wealth of packages for working with APIs, databases, networking, and more. DevOps professionals can leverage these packages to streamline the development of automation scripts.Ease of Deployment: Golang's ability to produce standalone binaries simplifies deployment. You don't need to worry about dependencies or runtime environments when distributing your scripts. Deployment Tools and Golang Development Services Deploying applications and services efficiently is a core aspect of DevOps. Golang can be a valuable ally in creating deployment tools that ensure smooth and reliable application delivery. Custom Deployment Pipelines: Golang allows DevOps teams to create custom deployment pipelines tailored to their specific requirements. You can build tools that handle everything from continuous integration to deployment, monitoring, and scaling.Integration with Containerization: Containers are a fundamental component of modern DevOps, and Golang is well-suited for creating container-related tools. Many container orchestration tools, like Kubernetes, are written in Golang, showcasing its capability in this area.Microservices Deployment: DevOps often involves the deployment of microservices. Golang's small binary size and efficient concurrency handling make it an excellent choice for managing and orchestrating microservices within a larger system. Support from Golang Development Services Golang development services provide valuable support to DevOps teams aiming to leverage the language for infrastructure as code, automation, and deployment. Here are some ways these services can assist: Consultation: Golang development services can offer expert advice and guidance on the best practices for using Golang in your DevOps processes. They can help you determine the most suitable tools and frameworks for your specific needs.Custom Tooling: Golang development services can create custom tools and scripts tailored to your infrastructure and deployment requirements. This ensures that your DevOps processes are as efficient as possible.Integration: Golang development services can integrate Golang-based tools with your existing systems, ensuring a seamless transition and coexistence with your current infrastructure.Maintenance and Support: DevOps is an ongoing process, and Golang development services can provide ongoing maintenance and support for the tools and scripts they develop, helping you keep your DevOps pipelines running smoothly. Conclusion Golang's simplicity, efficiency, and robust support for concurrent programming make it a valuable asset for DevOps teams looking to implement infrastructure as code, automation, and deployment processes. The language's capabilities, combined with the support of Golang development services, enable DevOps professionals to streamline their workflows, achieve higher efficiency, and meet the demands of modern, agile software development and deployment. Whether you are creating infrastructure as code, automation scripts, or deployment tools, Golang is a versatile and powerful choice in the DevOps toolbox. Contact us for your tailored Golang development services.

        17/11/2023

        88

        How-To

        +2

        • Knowledge
        • Tech news

        17/11/2023

        88

        Golang for DevOps: Empowering Infrastructure as Code and Automation

        Post banner imagePost banner image
        Customize software background

        Want to customize a software for your business?