FE Spring Internship finally comes to an end

0

0

04/08/2021

“The end is just the beginning’’

Time flies by when you’re having fun, right? It seems like just yesterday you were getting your information packet and learning how to become a professional Frontend developer. And now, the last day of your internship journey is coming.

Thời gian qua các bạn đều đã có được những trải nghiệm thú vị đúng chứ? Dường như chỉ mới hôm qua thôi, các bạn còn đang tay xách nách mang, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng bước vào con đường học hỏi để trở thành 1 FE Dev chuyên nghiệp. Và giờ đây, chặng đường thực tập ấy đã chính thức khép lại.

On behalf of SupremeTech, we really appreciate and thank you for your performance during this FE internship. You joined us on 5 April 2021 and have worked with us for a period of three months. We’re am glad to tell you that we’re rather impressed.

Thay mặt cho SupremeTech, chúng mình muốn dành lời cảm ơn các bạn trong kỳ thực tập FE lần này. Các bạn bắt đầu quá trình thực tập vào ngày 5 tháng 4 năm 2021 và đã làm việc với chúng mình trong khoảng thời gian ba tháng. Và phải nói rằng, chúng mình đã thực sự ấn tượng với phần thể hiện của tất cả mọi người.

This internship is challenging, with a heavy workload and being affected by Covid19. Not many can perform well. However, you guys have done quite well so far, especially considering that this was your first internship. All of you have been very responsible, hard-working and very dependable. 

Kì thực tập này chứa đựng rất nhiều thử thách, với khối lượng công việc ko hề nhỏ và hơn hết, còn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid19. Không nhiều người có thể trụ vững đến cuối cùng nhưng các bạn đã hoàn thành tốt, đặc biệt khi đây chỉ mới là kỳ thực tập đầu tiên của mọi người. Tất cả các bạn FE interns đều rất có trách nhiệm, làm việc chăm chỉ và rất đáng tin cậy.

Congratulations on officially becoming a part of the ST family now. We are really proud of you and believe that you can start your career path on a strong note with all the knowledge and skills you learned from our internship.

Chúc mừng bạn đã chính thức trở thành một phần của đại gia đình ST. Chúng mình thực sự tự hào và tin rằng với tất cả những kiến thức và kỹ năng mà các bạn đã học được từ chương trình Spring Internship này, bạn có thể bắt đầu con đường sự nghiệp của mình một cách vững chắc.

And finally, to our dearest FE interns, wishing you the best in this next phase of your career. Congratulations, and best of luck.

Và cuối cùng, gửi tới những thực tập sinh FE thân yêu của chúng mình, chúc các bạn sẽ luôn đạt được những điều tốt đẹp nhất trên con đường phát triển sự nghiệp tương lai.