Header image

How-To

Tech news

Có cần tài liệu thiết kế (design document) trong phát triển phần mềm Agile?

27/08/2021

563

Xin chào tất cả mọi người.

Tôi là Ueki – một thành viên của SupremeTech Co.,Ltd. Với vai trò là một Phó Giám đốc tôi hỗ trợ cho các dự án phát triển về mặt quản lý với các role như Project Management Office (PMO) hay Resource Management Office (RMO).

Sau khi đọc được một bài viết thú vị với chủ để mà tôi rất quan tâm là  lý do tại sao các programer không viết document , tôi đã có suy nghĩ đặt bút để viết nên bài viết này.

Có cần tài liệu thiết kế (design document) trong phát triển phần mềm Agile?

Mục lục

1. Tại sao nhiều dự án vẫn làm việc được mà không cần đến tài liệu thiết kế?

2. Vai trò Product backlog (và những hạn chế)

3. Vai trò của Design documents

4. Bạn hiểu rõ tầm quan trọng của Design documents nhưng nó lại quá phiền phức

5. Ba mẹo để ứng dụng tốt cả Product backlog và Design documents

6. Kết thúc

1. Tại sao nhiều dự án vẫn làm việc được mà không cần đến tài liệu thiết kế?

Trước khi đến Việt Nam, tôi từng là một system engineer tại một công ty SI ở Nhật Bản. Lúc đó chủ yếu các dự án phát triển theo mô hình waterfall, nên tuần tự công việc của chúng tôi sẽ là: tự viết design document, review, sau đó dựa trên design đó để tiến hành coding, tạo test cases, chạy test. Vì thế mà, tôi chưa từng nghĩ đến việc phát triển hệ thống mà không có design document.

Khi chuyển công việc sang một công ty chuyên về WEB, tôi đã rất shock khi thấy một số project vẫn chạy bình thường mà không hề có design document.

Chuyện xảy ra một thời gian trước đây khi tôi còn làm ở một công ty Offshore ở Việt Nam. Khi đó, tôi có tham gia vào một dự án từ Phase 2. Tôi có nhờ Project manager (PM) phụ trách Phase 1 chia sẻ cho tôi tài liệu về design document thì lại nhận được URL của một tool quản lý task có tên là Redmire, tool này được dự án sử dụng để quản lý Product Backlog.

PM đó nói với tôi rằng tất cả yêu cầu đều được mô tả trong ticket Redmine, nên đó chính là design document.

Lúc đó, khi tôi đặt ra câu hỏi “Nếu yêu cầu có thay đổi thì có update trong ticket đó không? “. Câu trả lời tôi nhận được là “Trong trường hợp đó, sẽ tạo ticket mới”. Nếu như vậy thì chẳng phải sẽ có trường hợp yêu cầu của 1 màn hình có thể bị trải dài ra nhiều ticket khác nhau, và ngược lại yêu cầu của nhiều màn hình có thể chỉ được gom lại trong một ticket hay sao? Như vậy thì những ticket Redmine đó không thể làm vai trò của một design document được.

Bỏ qua nhiều câu hỏi trong đầu, cuối cùng tôi đã bỏ ra vài tuần để tạo lại từ đầu design document của Phase1, trước khi bắt đầu Phase2. 

Người PM mà tôi vừa nhắc đến cũng là một thành viên thuộc team PMO của công ty, đến cả một người ở level này và có nhiều kinh nghiệm như thế mà cũng chấp thuận và làm theo cách này, quả thật lúc đó tôi đã rất shock. Thế nhưng, nếu như đã quen với mô hình phát triển Agile, họ chỉ cần nhận được tài liệu khái quát từ khách hàng, Product backlog hay whiteboard, thông qua việc thảo luận với khách hàng, họ sẽ không cần đến design document mà vẫn có thể tiến hành coding, do đó, dù ko nắm được tầm quan trọng của design document hay sự khác biệt giữa Product Backlog và design document thì họ vẫn có thể phát triển dự án được. 

bài blog tôi có nói đến ở phần đầu cũng đã viết “cho dù không có document cũng không có trở ngại gì cả”, nhưng đó lại là sự thật.

Vậy nên, nếu không cần design document mà vẫn có thể phát triển được thì design document cũng trở nên không cần thiết nữa sao?

Có thật sự không cần đến design document nếu đã có Product backlog không?

Thực ra, Product backlog và design đều được mô tả bằng chung một từ là “specification” nhưng vai trò của nó lại khác nhau.

Nói cách khác, không phải cái nào tốt hơn cái nào, mà là cả hai đều cần thiết cho các mục đích khác nhau. 

2. Vai trò của Product backlog (và những hạn chế khi sử dụng nó như một tài liệu thiết kế)

Ở SupremeTech, chúng tôi quản lý các Product backlog bằng các tool quản lý ticket như Backlog, Github issue, Redmine.

Chúng tôi sẽ quản lý 1 product backlog bằng những tickets được PO tạo ra, khi cần thiết sẽ cùng thảo luận, đặt Q&A ở phần comment, sau đó sẽ bổ sung những nội dung được quyết định cuối cùng vào phần overview của ticket đó.

Trong mô hình phát triển mà yêu cầu thường không được rõ ràng ở giai đoạn đầu như Agile, thì phương pháp này rất có hiệu quả và cho phép nhiều bên liên quan (Stakeholders) tham gia vào quá trình xây dựng yêu cầu để yêu cầu được tốt hơn.

Những product backlog item (PBI) đã hoàn thành sẽ được close, nếu có yêu cầu thay đổi thì sẽ tạo một ticket mới để các kĩ sư có thể chỉ cần tập trung vào phần hiện tại mình làm.

Vì có thể nhìn thấy được số lượng ticket, nó sẽ giúp bạn lên schedule dễ dàng hơn dựa theo estimate và cũng có thể thúc đẩy các engineer làm việc hiệu quả hơn thông qua các mục tiêu đã đề ra.

Vai trò của Product backlog (và những hạn chế khi sử dụng nó như một tài liệu thiết kế)
Quản lý Product backlog bằng Github issue

Mặt khác, nếu chỉ quản lý bằng  Product backlog, sẽ có những câu hỏi chỉ có thể trả lời bằng kí ức phát sinh như là “đâu là spec đúng hiện tại” hay “cái nào mới chính xác”.

Ví dụ ở Product backlog có những thông tin như sau:

1. Muốn develop màn hình A bao gồm các function A-1, A-2, A-3

2. Log các yêu cầu của màn hình A ở ticket ①

3. Engineer tiến hành develop → Close ticket ①

4. Thay đổi spec ở function A-1 và A-2 ở màn hình A

5. Log các yêu cầu thay đổi của function A-1, A-2 ở ticket ②

6. Engineer tiến hành develop → Close ticket ②

7. Thay đổi spec ở function A-2 ở màn hình A

8. Log các yêu cầu thay đổi của function A-2 ở ticket ③

9. Engineer tiến hành develop → Close ticket ③

Ở đây, nếu bạn muốn kiểm tra spec chính xác của màn hình A, bạn cần phải tìm tất cả các ticket ①②③  đã close và sắp xếp chúng theo thứ tự thời gian. (Trong ví dụ này, spec đúng của màn hình A bao gồm function A-1 được log ở ticket ②, function A-2 được log ở ticket ③ và function A-3 được log ở ticket ①).

Các ticket đã close có thể được tìm thấy bằng cách search trên tool quản lý ticket, nhưng nếu search bị sót 1 thông tin gì đó hoặc kết hợp sai, thì spec sai sẽ bị nhầm thành spec đúng.

Nếu bạn cố gắng xây dựng spec mới dựa theo cái đã bị nhầm trước đó, sự nhầm lẫn qua lại sẽ ngày một tăng lên.

Vai trò của Product backlog (và những hạn chế khi sử dụng nó như một tài liệu thiết kế)
Product backlog không phải vạn năng

Cũng có cách để tách ticket cho từng function A-1, A-2, A-3, nhưng ở ví dụ này nó chỉ là một function, và spec có thể thay đổi ngay cả chỉ với một image hay một button, vì vậy sẽ không thực tế nếu chia các yếu tố thành ticket được.

Cũng có ý kiến ​​cho rằng “những gì được viết trong code mới là đúng”, và nó có thể đúng trong trường hợp bây giờ, nhưng chưa chắc đã đúng hết như thế.

Vì không có gì đảm bảo rằng không có bug xảy ra nên không thể cho răng nội dung code là spec đúng được.

3. Vai trò của design document

Vậy tại sao chúng ta cần phải cần có một spec đúng?

Bạn hoàn toàn có thể implement dựa trên nội dung ghi trong Product backlog, nhưng chỉ nên duy trì điều đó trong một thời gian ngắn.

Ở mô hình phát triển Agile, chúng ta sẽ bắt đầu phát triển với một mô hình hệ thống nhỏ tối thiểu, thường trước hết chúng ta sẽ release MVP (Minimum Viable Product: Sản phẩm khả dụng tối thiểu), và liên tục cải thiện trong thời gian dài dựa theo feedback của người dùng.

Trường hợp các member tham gia dự án ngay từ đầu, nắm rõ ngọn ngành và spec thì có thể duy trì dự án mà không gặp vấn đề gì với Product backlog, tuy nhiên nếu có member mới join vào, hoặc ngược lại, các member cũ rời khỏi dự án vì nhiều lý do, thì khó có thể tránh khỏi nhiều hiểu lầm xảy ra nếu dự án được tiếp tục duy trì lâu dài.

Khi đó, cần phải có design document với những yêu cầu cơ bản chính xác và mới nhất ở thời điểm hiện tại để không phải chỉ truyền đạt với nhau bằng miệng.

Trước hết, trí nhớ của con người không phải lúc nào cũng hoàn chỉnh (duy trì thông tin đầy đủ và nhất quán), nên điều quan trọng là phải có một nơi (tài liệu) lưu giữ thông tin chính xác (source of truth) thay vì dựa vào trí nhớ.

Vì design là nội dung đã được thống nhất thông qua review của client và engineer, nên nếu có action nào khác với description trong product, thì có thể là bug hoặc đã bỏ sót thông tin.

Tóm lại, Product backlog hữu ích trong vòng đời phát triển (life cycle develop) ngắn hạn, còn design document có thể được coi là công cụ cần thiết để lưu trữ lâu dài.

Vai trò của design document
Cần phân biệt giữa Product backlog và design

4. Bạn hiểu rõ tầm quan trọng của Design document nhưng nó lại quá phiền phức

Tôi sẽ tạm dừng phần giải thích về vai trò của Product backlog hay design document ở đây.

Các engineer thường hay nói “Tôi hiểu design document rất quan trọng, nhưng tôi không có thời gian để tạo chúng”, hoặc “Nó không thú vị bằng viết code (tôi không có hứng thú).”

Những người như vậy thường tránh viết tài liệu vì họ muốn tập trung coding trong một khoảng thời gian đã được đề ra, nhưng nếu cứ tránh thì họ sẽ không tiến bộ và sẽ tạo nên một vòng luẩn quẩn ngày càng muốn né tránh.

Ở SupremeTech, chúng tôi phân chia và triển khai đầu công việc thành hai mảng là document và coding với hệ thống resource gồm có Business Analyst (BA) – người sẽ cùng với client và engineer triển khai yêu cầu thành Product backlog, design document, và Software Engineer (SE) – người sẽ phát triển phần mềm dựa trên những yêu cầu đó.

Việc tạo design document thường tập trung chủ yếu vào phase 0 đến 1 trong thời gian đầu của project, và một khi design document được tạo xong, phần còn lại chỉ là update các phần cần thay đổi, vì vậy giả sử bên SE phải update thì rào cản tâm lý cũng sẽ giảm đi đáng kể, do phần tài liệu mà họ cần phải làm chỉ là phần update.

Việc tạo design document ban đầu là một trong những nhiệm vụ của BA và thông qua quá trình này, họ có thể nắm được yêu cầu và hỗ trợ cho project với tư cách là spec holder.

Mặc dù vậy, khi quy mô MVP lớn hoặc trong trường hợp tiến hành dự án đã được phát triển từ phía công ty khác nhưng lại không có design document thì gánh nặng cho BA sẽ rất lớn. Trong trường hợp đó, Japanese Communicator (JC) sẽ đảm nhiệm phần biên/phiên dịch để có tạo ra design. Trong career path của chúng tôi, những JC sau này đều sẽ có hướng phát triển thành BA nên điều này cũng vừa có ích cho việc đào tạo công việc BA cho JC để phát triển trong tương lại.

Bằng cách phân chia công việc như thế này, việc tạo/ duy trì design document được thực hiện như yếu tố cần thiết để phát triển phần mềm, tương tự như coding của SE, hoặc việc phân chia task, lập kế hoạch và quản lý tiến độ của PM là không thể thiếu.

Bạn hiểu rõ tầm quan trọng của Design document nhưng nó lại quá phiền phức

5.  Ba cách để ứng dụng tốt cả Product Backlog và Design document

Trước đây khi còn là Senior BA tại công ty phát triển phần mềm Offshore tại Việt Nam, cũng đã từng điều hành dự án sử dụng cả Product backlog và Design.

Nên tôi muốn giới thiệu cho mọi người một số mẹo mà cá nhân tôi thấy dễ thực hiện.

1. Update timing

Product backlog được sử dụng để thiết lập spec trong life cycle develop ngắn hạn nên thường xuyên được update.

Mặt khác, design document dùng để duy trì lâu dài không yêu cầu phải cập nhật realtime, nên tôi nghĩ nó có thể sắp xếp thời gian để update nó khi mà yêu cầu đã ổn định hơn, không còn thay đổi nhiều nữa. Cụ thể, thời điểm SE bắt đầu coding, hay thời điểm tiếp nhận yêu cầu từ client, yêu cầu sẽ được đưa lên Product backlog, sau đó chúng ta mới tiến hành update design document.

Tất nhiên, điều này không áp dụng nếu project được phát triển dựa hoàn toàn trên design document.

2. Sử dụng tool

Bạn nên sử dụng tool quản lý ticket để có thể quản lý Product backlog. Có rất nhiều tool khác nhau như Backlog, Github issue, Redmine,… nhưng bạn có thể lựa chọn tuỳ thích miễn là tool đó có thể assign function, set milestones, change status, change notifications. Github issues có thể sẽ hữu ích cho engineer khi họ còn có thể sử dụng Github để quản lý task và code version cùng 1 chỗ.

Tôi thường thấy nhiều trường hợp sử dụng Spreadsheet để quản lý Product backlog, nhưng tôi nghĩ đây lại là một antipattern. Ở life cycle develop ngắn hạn hay được update thường xuyên, Spreadsheet lại không có function thông báo về các cập nhật, nên khả năng sẽ xảy ra nguy cơ không để ý và bỏ quên nội dung nếu có ai đó add/change/delete chúng.

Hơn nữa, so với Product backlog, ta thường sử dụng Spreadsheet cho các design có tần suất update thấp. Các thay đổi sẽ bị lưu lại trên sheet lịch sử thay đổi. Cũng có ý kiến khắt khe cho rằng không nên sử dụng Spreadsheet cho bất cứ cái gì ngoại trừ cho bảng tính (excel), nhưng tôi nghĩ dùng công cụ gì cũng được miễn là nó được sử dụng một cách thích hợp với nhu cầu trên thực tế.

3. Có cần tách riêng giữa client và internal không 

Tốt hơn là nên tách Product backlog thành một bên cho client (client và BA sử dụng) và một bên cho internal (Project members như BA, PM, SE sử dụng).

Đầu tiên phải kể đến vấn đề ngôn ngữ. Việc chuẩn bị product backlog cần những  đổi phức tạp, hoặc mang tính khái quát cao về product sẽ như thế nào, nên nhiều trường hợp client muốn thảo luận bằng ngôn ngữ mẹ đẻ (tiếng Nhật hoặc tiếng Anh) càng nhiều càng tốt. Nhưng kĩ sư người Việt lại không sử dụng thành thạo tiếng Nhật hoặc tiếng Anh giao tiếp, nên Communicator sẽ phải dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh, và như thế nhiều ngôn ngữ sẽ bị trộn lẫn và đoạn hội thoại sẽ trở nên khó đọc.

Tiếp theo là vấn đề về độ chính xác, chi tiết của thông tin. Việc spec thay đổi thường xảy ra trong quá trình thảo luận, nhưng có nguy cơ là PBI của client được bắt đầu triển khai sớm ngay cả khi yêu cầu đó vẫn đang trong giai đoạn thảo luân, dẫn đến phải làm lại. Ngoài ra, nếu nhiều yêu cầu được thảo luận trong một ticket hoặc ngược lại, các yêu cầu tương tự được thảo luận trong nhiều ticket, thì phải tách riêng/ tổng hợp nếu cần và sau đó truyền đạt lại cho kĩ sư, như thế sẽ tránh hiểu sai về nội dung công việc.

Từ những điểm trên, chúng tôi đã áp dụng phương pháp tách từng tool và quản lý Product backlog cho client giao tiếp bằng tiếng Nhật và Product backlog cho internal giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Mặt khác, vì cần phải có được sự thống nhất của cả client và engineer sau khi tạo xong design document, nên sẽ tốt hơn nếu viết bằng tiếng Anh trên Spreadsheet chung để mọi người có thể cùng thấy. Nếu dịch những gì đã tạo từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, bạn sẽ phải quản lý 2 phiên bản tiếng Nhật và tiếng Việt, và nếu có một bản được chỉnh sửa, nhưng bản kia lại bị sót, thì khả năng hiểu sai spec giữa client và engineer sẽ xảy ra.

Dù được viết bằng tiếng Anh, design cũng chỉ đơn giản là mô tả các yêu cầu với nội dung giải thích dài thành một câu giải thích ngắn hơn, nên trừ khi client của bạn là người không thích tiếng Anh, thì nó vẫn có thể chấp nhận được.

Ba cách để ứng dụng tốt cả Product Backlog và Design document
Luồng thực hiện khi tóm tắt Tips 1-3

Flow hoạt động này chỉ là phương pháp hay nhất từ ​​kinh nghiệm của riêng tôi nên không có nghĩa là sẽ áp dụng được trong mọi tình huống.

Cơ bản, tôi nghĩ sẽ không sao khi lựa chọn work flow hay tool dựa trên đặc điểm của từng dự án, sở thích và kinh nghiệm của các bên liên quan (stakeholder), hoặc là quan điểm tôn giáo (^^).

Nếu design documentation hiện tại của bạn không hữu dụng nhiều, bạn có thể lấy cách làm này để tham khảo.

6. Kết thúc

Bài viết này dùng để truyền đạt vai trò của design document và cách tương tác cho những bạn không hiểu vì sao lại cần design document hoặc những bạn đang gặp vấn đề về cách vận dụng nó.

Ngay cả ở công ty SupremeTech, tôi cũng muốn hỗ trợ và truyền đạt cho các member của chúng tôi có thể nhận thức rõ tính quan trọng của design document và những rủi ro khi không có nó, cũng như để phân bổ nguồn nhân lực cần thiết.

※ Bài viết này được phiên dịch từ bản tiếng Nhật được viết trên Enlyt Blog.

Related Blog

Online-Food-Ordering-Systems

Knowledge

+0

  Exploring 7 Top Online Food Ordering Systems for Small Businesses

  After the Covid-19 pandemic, the convenience of online food ordering has become blatant for both consumers and businesses. SMEs, including independent restaurants and food establishments, are seeking for online ordering systems to expand their reach and boost sales. In this article, we'll explore seven popular online food ordering systems tailored for SMEs. With a jumble of options available, it's essential for SMEs to choose the right online food ordering system that aligns with their specific needs and budget. Hopefully, this article may help in making the right decision. Top online food ordering systems for SMEs What is online food ordering system? Online food ordering system is a digital platform that enables customers to buy food online. Some common features include browse menus, select dishes, customize order & delivery, and payment. On the other side, restaurant owners can easily manage and serve their customers accordingly. Though the list of feature may vary from each system to another, these are some key components of a typical food ordering system: Menu ManagementOrder PlacementPayment ProcessingOrder FulfillmentOrder TrackingCustomer AccountsFeedback and ReviewsAnalytics and Reporting We will dig deeper into each component in the upcoming blogs. Why using online food ordering system? With the dominance of food ordering services like ShopeeFood or GrabFood and its undeniable advantages, a question should be (or must be) asked: Why should SMEs use an independent ordering system? Lower commission rates Third-party delivery platforms often charge significant commission fees, which can eat into the profit margins of SMEs, particularly those with smaller-scale operations. Therefore, using other online food ordering systems that offer flat-rate pricing or commission-free options can be more cost-effective for SMEs. Less dependency Relying solely on third-party platforms for online food ordering can create a dependency on these platforms for business growth. By diversifying their online presence and using other ordering systems, SMEs can maintain more control over their online sales channels. Overall, third-party platforms remain a good choice for motorbike-friendly country. But who knows what the future holds? Top 7 online food ordering systems The availability of online food ordering systems has altered the way SMEs operate and interact with their customers. By leveraging the right online ordering platform, SMEs can streamline operations, improve customer experience, and drive sales growth. 1. Square Online Ordering Square Online Ordering is a feature of Square, a comprehensive platform that provides tools for businesses to manage various aspects of their operations, including point-of-sale (POS), payments, and online ordering. It seamlessly integrates with Square's comprehensive platform. With customizable ordering pages, menu management tools, and real-time order notifications, Square empowers SMEs to offer a branded and efficient online ordering experience to their customers. 2. Toast POS Toast POS is primarily a point-of-sale (POS) system designed specifically for restaurants. But it also offers online ordering capabilities as part of its platform. Overall, Toast POS offers a robust and integrated solution for restaurants looking to manage both in-person and online orders effectively. Toast enables SMEs to streamline operations and provide seamless offline-merge-online ordering options to their customers. 3. ChowNow ChowNow is a commission-free online ordering platform that caters to independent restaurants and small chains. With custom-branded ordering apps and websites, menu management tools, and CRM features, ChowNow empowers SMEs to create a personalized and cost-effective online ordering experience for their customers. 4. GloriaFood GloriaFood offers a free online ordering system for restaurants, cafes, and food trucks, making it an attractive option for budget-conscious SMEs. With customizable ordering widgets and integration with social media platforms, GloriaFood enables SMEs to easily set up and manage their online ordering presence. 5. Online Ordering System by Shopify Shopify's online ordering system allows SMEs to create their own branded online store with integrated ordering functionality. One main advantage of Shopify Online Ordering System is its integration and customization possibilities for Shopify stores. It's easy to choose an existing Shopify app and customize it to your tailored needs. Looking for a custom Shopify Online Ordering App? Maybe we can help! 6. Lightspeed Lightspeed offers a POS system with online ordering capabilities, designed to help small and mid-sized restaurants manage their operations more efficiently. With features such as menu management, order tracking, and integration with delivery services, Upserve enables SMEs to optimize their online ordering strategy and enhance customer satisfaction. 7. MenuDrive MenuDrive specializes in providing online ordering solutions for small and independent restaurants. With customizable online ordering websites, menu management tools, and integration with POS systems, MenuDrive empowers SMEs to create a branded and user-friendly online ordering experience for their customers. Which one is the best choice? In conclusion, while platforms like GrabFood and ShopeeFood can offer valuable exposure and access to a large customer base, SMEs should carefully weigh the pros and cons. Also, business owners should consider their specific business goals and needs before deciding which online food ordering systems to use. Ultimately, choosing the right platform or combination of platforms can help SMEs maximize their online sales and grow their business effectively.

  03/05/2024

  88

  Knowledge

  +0

   03/05/2024

   88

   Exploring 7 Top Online Food Ordering Systems for Small Businesses

   shopify app bridge

   Knowledge

   +0

    A to Z about Shopify App Bridge

    Howdy, tech fellows! It's Linh again for the SupremeTech's blog series. You may know this or not, but we do provide different solutions for Shopify-based businesses. That's why Shopify topics are among the most common you will see here. If interested in growing your business with Shopify/Shopify Plus, don't miss out. This article is all about Shopify App Bridge, from a non-technical point of view. What is Shopify App Bridge? Shopify App Bridge is a framework provided by Shopify that allows developers to create embedded applications within the Shopify ecosystem. In short, it helps you build, connect, publish apps that can be customized to your specific needs. It essentially serves as a bridge between third-party apps and the Shopify platform, enabling developers to seamlessly integrate their apps into the Shopify Admin interface. Why Shopify App Bridge? It is apparent that if you want to succeed on the platform, you must play by its rules. Shopify App Bridge allows you to add some custom tricks while keeping the rules. Here are some common features, offered by this framework, which make you manage your stores better with less effort. Embedded App Experiences: Merchants can access and interact with third-party app functionalities without leaving their Shopify dashboard.Enhancing Shopify Functionality: Adding custom features, automating tasks, or integrating with other services to streamline business operations.Customizing Shopify Admin Interface: Merchants can tailor their dashboard to their specific needs and preferences, improving efficiency and productivity.Cross-Platform Integration: It supports integration across various platforms, including web, mobile, and other third-party applications. This minimizes the effort spent when it comes to change in business strategy or platform migration.Improving User Experience: It eliminates the need for merchants to switch between different interfaces, leading to a more intuitive workflow. Therefore, the customers will be served faster.Enhanced Security: The bridge includes built-in security features to ensure that only authorized users and apps can access sensitive data within the Shopify ecosystem. In short, Shopify App Bridge offers tools for store customization beyond your wildest imagination. Is it exclusive for developers? Primarily, yes. For a highly-customized solution for large-scale business, maybe yes. However, its use extends to several other groups within the Shopify ecosystem: Shopify Merchants: Merchants who use the Shopify platform can benefit from apps built with Shopify App Bridge. These apps enhance the functionality of their Shopify stores, offering additional features, automating tasks, and improving the overall user experience.Shopify Partners: Shopify Partners, including agencies and freelancers, can utilize Shopify App Bridge to create custom solutions for their clients. By building embedded applications tailored to their clients' specific needs, Shopify Partners can provide added value and differentiate their services.Third-Party App Developers: Developers who create apps for the Shopify App Store can use Shopify App Bridge to enhance their app's integration with the Shopify platform. By embedding their apps directly within the Shopify Admin, they can provide a more seamless experience for merchants using their products.E-commerce Solution Providers: Companies that offer e-commerce solutions or services can leverage Shopify App Bridge to integrate their offerings with the Shopify platform. This allows them to provide their clients with a more comprehensive and integrated solution for managing their online stores. Key features of Shopify App Bridge Some of its primary features include: Embedded App Experiences: Shopify App Bridge enables developers to build apps that seamlessly integrate with the Shopify Admin interface. These embedded apps appear directly within the Shopify dashboard, providing merchants with a cohesive and intuitive user experience.UI Components: The framework provides a library of UI components that developers can use to create consistent and visually appealing interfaces for their embedded apps. These components maintain the look and feel of the Shopify platform, ensuring a seamless user experience.App Persistence: Apps built with Shopify App Bridge can maintain state and context across different pages and interactions within the Shopify Admin. This allows for a smoother user experience, as merchants can seamlessly navigate between different app functionalities without losing their progress.Cross-Platform Compatibility: Shopify App Bridge supports integration across various platforms, including web, mobile, and other third-party applications. This ensures that merchants can access embedded app experiences regardless of the device or platform they are using.Enhanced Security: The framework includes built-in security features to ensure that only authorized users and apps can access sensitive data within the Shopify ecosystem. This helps to protect merchants' information and maintain the integrity of the platform.App Bridge Action: App Bridge Action is a feature that allows developers to perform actions within Shopify Admin, such as navigating to specific pages or performing tasks, directly from their embedded apps. This helps to streamline workflows and improve efficiency for merchants.App Bridge APIs: Shopify App Bridge provides a set of APIs that developers can use to interact with the Shopify platform and access various functionalities, such as fetching data, managing orders, and updating settings. These APIs enable developers to build robust and feature-rich embedded applications. Conclusion In a nutshell, Shopify App Bridge is a game-changer for developers looking to jazz up Shopify stores. With its cool features like embedded apps, user-friendly UI bits, and the ability to keep things running smoothly even as you hop around the store, it's like the Swiss Army knife of Shopify customization. Plus, it's got your back on security, making sure only the right peeps get access to the good stuff. So, whether you're a developer dreaming up the next big thing or a merchant wanting to spruce up your online digs, Shopify App Bridge has got you covered, making your Shopify journey a breeze! If you are finding a way to boost up your business on Shopify, maybe we can help! Whether it's a Shopify custom development services for large-scale businesses or Shopify custom apps for individual request, we are confident to offer.

    22/04/2024

    149

    Knowledge

    +0

     22/04/2024

     149

     A to Z about Shopify App Bridge

     nativescript vs react native for cross-platform mobile development

     Knowledge

     +0

      NativeScript vs React Native: Comparing Cross-Platform Mobile Development Frameworks

      Hi tech fellows, the comparison series continues to dive in mobile development frameworks. This-week candidates call out NativeScript vs React Native. Both of them offer developers the ability to build apps that run seamlessly on both iOS and Android devices. So let's explore the similarities and differences in this article and make an informed decision when choosing a best fit for your project. Here are the six criteria to compare: Language and Development EnvironmentPerformance and User ExperienceUI Components and CustomizationDevelopment environmentCommunity and Ecosystem SupportPlatform Support and Integration Language and Development Environment NativeScript allows developers to write applications using JavaScript or TypeScript. It provides access to native APIs using JavaScript. React Native uses JavaScript and React, a popular JavaScript library for building user interfaces. Developers write components in JavaScript which are then compiled to native code. Both NativeScript and React Native empower developers to build cross-platform mobile applications using popular programming languages. NativeScript supports JavaScript and TypeScript, while React Native utilizes JavaScript and the React library. This means developers can leverage their existing skills and knowledge to kickstart their projects. Performance and User Experience NativeScript apps are compiled to native code, which generally provides better performance compared to hybrid frameworks. However, there might be some overhead due to the bridge between JavaScript and native code. React Native also compiles down to native code, but it uses a JavaScript bridge to communicate with native components, which might introduce some performance overhead. UI Components and Customization NativeScript provides UI components that map directly to native components, allowing for a truly native look and feel. It provides a large set of UI components out of the box. React Native also provides access to native UI components, but its component library might not cover all native features. However, it offers a vast ecosystem of third-party libraries and components. Development Environment NativeScript can be used with various development environments including Visual Studio Code, WebStorm, and others. It provides a CLI for project setup and management. React Native has a strong community and excellent tooling support. It comes with tools like Expo and React Native CLI for project setup and management. Community and Ecosystem NativeScript has a smaller community compared to React Native but still has a vibrant ecosystem with plugins and community support. React Native has a large and active community, which means more resources, tutorials, and third-party libraries available. While React Native boasts a larger community and ecosystem compared to NativeScript, both frameworks benefit from active developer communities and extensive documentation. This means you'll have access to resources, tutorials, and support channels to help you overcome challenges and streamline your development process. Whether you're a seasoned developer or just starting, the wealth of resources available for both frameworks ensures you're never alone on your development journey. Platform Support and Integration NativeScript supports iOS and Android platforms. It also provides some level of support for building web applications. React Native primarily targets iOS and Android platforms, but with the help of libraries like React Native Web, it's possible to target web browsers as well. Additionally, both frameworks offer mechanisms for integrating with native code when necessary, enabling you to access platform-specific features and functionalities. Whether you're targeting a specific platform or aiming for broad compatibility, both NativeScript and React Native provide the tools you need to succeed. NativeScript vs React Native: What should you choose? In conclusion, both NativeScript and React Native offer compelling solutions for cross-platform mobile app development. While NativeScript provides a more native approach with direct access to native APIs and UI components, React Native offers a familiar development experience with its use of JavaScript and React. Ultimately, the choice between NativeScript and React Native depends on your specific project requirements, familiarity with the respective technologies, and personal preferences. Whichever framework you choose, you can rest assured knowing that you're equipped with powerful tools and a supportive community to help you bring your mobile app ideas to life. Or if you need an expert to guide you through, we are here to help! Book a free consultation with us and share your pain-points. Thanks for reading! See you in the next article!

      03/04/2024

      248

      Knowledge

      +0

       03/04/2024

       248

       NativeScript vs React Native: Comparing Cross-Platform Mobile Development Frameworks

       OTT App development

       Tech news

       +0

        OTT App Development: Navigating The Common Revenue Models

        As Over-The-Top OTT app development reshapes media consumption, understanding its revenue landscape is crucial. Explore the intricacies of OTT app revenue models, including subscription-based, advertising-based, and transactional approaches. Discover how technological advancements, like AI and secure payment gateways, are impacting revenue generation. Learn how to overcome challenges and maximize profits in this dynamic industry. Overview of OTT Apps Development Over-The-Top (OTT) app development is revolutionizing the way we consume media and entertainment. These apps, which deliver video content directly over the internet, bypass traditional distribution channels such as cable or satellite TV. They are growing in popularity due to their convenience, as they allow users to access a vast variety of content anytime, anywhere, on any device. Additionally, they offer innovative monetization strategies that are reshaping the revenue landscape of the entertainment industry. Understanding the Revenue Landscape The revenue landscape for OTT apps is complex and multi-faceted. It entails a variety of revenue models, each with its own unique advantages and challenges. These models determine how the apps generate income, whether it's through user subscriptions, advertising, or pay-per-view transactions. Understanding these models is essential for any business looking to thrive in the OTT space. OTTs app development - Revenue Landscape Key Revenue Models for OTT Apps Custom OTT platforms primarily utilize three revenue models: subscription-based, advertising-based, and transactional models. Subscription-based Model The subscription-based business model is a popular choice in the world of Over-The-Top (OTT) applications. This model, which requires users to pay a subscription fee either monthly or yearly, provides access to a comprehensive library of content. By subscribing, users can enjoy a wide variety of content from different genres and formats, making it a one-stop solution for their entertainment needs. This model is beneficial for the service providers as well, as it guarantees a consistent revenue stream. This predictability of income allows these platforms to invest in acquiring new content, improving their services, and even producing their own original content. Major platforms like Netflix and Hulu use this model. They offer a diverse range of content including movies, TV series from various networks, and their own original productions. OTTs app development - SVOD model Advertising-based Model In the advertising-based model, users get to view the content for free. However, this content comes with advertisements in between. The money comes from these advertisements. Advertisers pay to display their ads within the content. YouTube is a great example of this model. It features content from users, music videos, and more. From a development viewpoint, this model needs strong ad-serving technologies. It also requires algorithms to ensure ads are placed at the right spots. These measures help to increase ad views and clicks, leading to higher revenue. OTTs app development - AVOD model Transactional Model The transactional or pay-per-view model is a revenue strategy in which users make payments for each piece of content they consume. This approach is prevalent on platforms like Amazon Prime, primarily for renting or buying individual movies. It's especially effective for offering premium or exclusive content that users are inclined to pay additional charges for. This model necessitates a reliable and secure payment gateway, along with a robust content delivery network to ensure seamless access to premium content. A well-structured database to manage individual user transactions and preferences is also crucial for personalized content delivery. Challenges in Navigating the Revenue Landscape - Maximizing profit In the OTT app development world, making money can be a big challenge. Developers need to set the right prices to keep users and stay profitable. They also have to deal with content rights, which can be complicated, especially when dealing with different countries. The OTT app development market is also getting more competitive with new players entering all the time. To maximize revenue, it's important to know your audience, choose the right revenue model, and keep improving your app. Staying up to date with market trends and user preferences is also vital. Furthermore, using analytics to understand user behavior and preferences can help in creating personalized experiences and content suggestions, which can increase user engagement and keep them coming back. OTTs app development The Impact of Technological Advancements on OTT Revenue Technological advancements have a profound impact on the OTT revenue landscape. For instance, the advent of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) technologies has enabled OTT platforms to offer personalized content and advertisements, leading to increased user engagement and thereby, higher revenue. Also, the development of secure payment gateways has made transactions more straightforward and safer, encouraging more users to opt for premium content or subscriptions. Conclusion OTT apps have transformed the way we consume media and entertainment, offering users an unprecedented level of convenience and choice. By understanding the revenue landscape and adopting the right strategies, businesses can tap into the immense potential of OTT apps and achieve sustainable growth. Ready to revolutionize your media business and maximize revenue? Explore our comprehensive OTT solution tailored to meet your needs. With subscription-based, advertising-based, and transactional models integrated seamlessly, along with cutting-edge technologies to enhance user engagement and monetization, our OTT solution empowers you to navigate the revenue landscape effectively. Take the next step towards success in the OTT industry today!

        27/03/2024

        198

        Tech news

        +0

         27/03/2024

         198

         OTT App Development: Navigating The Common Revenue Models

         Post banner imagePost banner image
         Customize software background

         Want to customize a software for your business?

         Meet with us! Schedule a meeting with us!